Foorumin säännöt - Forumets regler - 14.03 2014 -

Jääkiekkokeskustelua laidasta laitaan. Pelaajat, ottelut, valmennus ym. kaikki tämän otsikon alle. Diskussion även på svenska - gärna även under egna rubriker.

Foorumin säännöt - Forumets regler - 14.03 2014 -

ViestiKirjoittaja user123 » 22 Syys 2011, 21:07

Tämä ei ole täydellinen nippu sääntöjä eikö se siihen pyri. Tarkoitus on että forumia käyttävät ymmärtäisi noudatettavat menettelytavat.

Paljon ongelmia on ollut kirjoituksien sisällössä/pituudessa. Pyrimme ylläpitämään laadukasta forumia. Jos viikon dialogi olisi:
-ihan huono
-ei ole
-onpas
-eikä ole
,niin ymmärrättä että forumin taso laskisi eikä sitä enään kukaan lukisi. Nyrkkisääntönä olemme vaatineet yli yhden rivin viestejä (onelineri). Poikkeuksenä on toiminut mm Sport & Internet osio mikä on toiminut help deskinä. Eli jos esim streamissa ei äänet toimi, siitä ei tarvitse sen pidemmin kirjoitella.

Kaikille tiedoksi kirosanoja ei käytetä meidän foorumissa. Kirjaimen vaihto symbooliksi EI muuta asiaa! Sama sana on silti ymmärrettävissä ja täten luettavissa kirosanana. Tekstin tulee myös olla luettavaa.


€li j0tta kaîkkî ymm*rtäisi Πe kîros@n@t ℮i ϰuulu meidäℕ f**rumiiℕ!!

Sääntörikkomuksista seuraa porttikielto.


-Mode
user123
 
Viestit: 343
Liittynyt: 24 Maalis 2009, 17:43

Re: KIELENKÄYTTÖ FOORUMISSA -Mode

ViestiKirjoittaja prefixcaz » 15 Maalis 2012, 12:13

Poistin tästä ketjusta viestejä, joissa otettiin kantaa oletettujen fanien
kirjoituksiin muilla foorumeilla.

On tietysti toivottavaa että kielenkäyttö pysyy asiallisena myös muualla,
mutta tämä foorumi ei ole palautepalsta muiden foorumien sisältöä koskien.

Muistutan myös, että yksityisten henkilöiden esittämien mielipiteiden
tyyli tai niiden sisältö ei välttämättä edusta Sportin kantaa.

Sportin moderaattoreiden toimesta ei seurata, eikä tulla seuraamaan
yksityisten kirjoittajien osallistumista muiden foorumien toimintaan.

Meidän tehtävänämme on ylläpitää laadukasta foorumia täällä ja
vastaavasti muilla foorumeilla on omat moderaattorit, joihin tulee
ottaa yhteys tapauksissa, joissa joku epäilee kirjoituksen tyylin tai
sisällön rikkovan kyseisen foorumin sääntöjä.

Jos tällä foorumilla rikotaan tämän foorumin sääntöjä, niin silloin
me puutumme asiaan.
Hyvistä häviäjistä ei tule koskaan voittajia.
prefixcaz
 
Viestit: 259
Liittynyt: 07 Elo 2005, 12:09
Paikkakunta: Potskilla Prysselin viäres Pelkias

Re: FORUMIN KÄYTÖSSÄÄNNÖT -Mode

ViestiKirjoittaja prefixcaz » 23 Marras 2013, 22:04

HUOM!

Kehoitan jokaista kirjoittajaa omien tekstien itsemoderointiin.

Jos jossain tapauksessa kävisi niin onnettomasti, että ystävälliset
kehoitukset eivät auta, laitan mahdolliset pelikiellot alkamaan heti
runkosarjan jälkeen pudotuspelien alkaessa.


OBS!

Jag uppmuntrar alla skribenter till själv-moderering av egna texter.

Om det hände så olyckligt i vissa fall, att vänliga förmaningar inte
hjälper, kommer dessa skribenter att belönas med spelförbud när
grundserien har avslutats och sluspelen börjar.
Hyvistä häviäjistä ei tule koskaan voittajia.
prefixcaz
 
Viestit: 259
Liittynyt: 07 Elo 2005, 12:09
Paikkakunta: Potskilla Prysselin viäres Pelkias

Foorumin säännöt - Forumets regler - 14.03 2014 -

ViestiKirjoittaja prefixcaz » 14 Maalis 2014, 03:46

Päivitetyt säännöt - Uppdaterade regler 14.03. 2014

1 §
Jokainen uusi käyttäjä on moderaattoreiden erityistarkkailussa. Mikäli kenen tahansa viesteistä alkaa näyttää siltä, että käyttäjällä ei ole mitään annettavaa keskustelupalstalle tai että hän toistuvasti rikkoo palstan sääntöjä, poistetaan kirjoitusoikeudet pysyvästi.

Varje ny användare är under speciell övervakning från moderatornas sida. Om det ser ut att vilken användare som helst inte har något att ge till vårt forum eller att han/hon bryter mot reglerna upprepade gånger, raderas skrivrättigheterna permanent.


2 §
Kaikki viestit on kirjoitettava oikealle, niille tarkoitetulle alueelle ja viestiketjuun.

Alla kommentarer skrivs under korrekta, tillförsedda platser och kedjor.


3 §
Keskustelu yhdestä aiheesta tulee käydä yhden otsikon alla. Moderaattorit muuttavat ketjun otsikon vastaamaan aihetta tarvittaessa. Uusia ketjuja voi avata keskustelun helpottamiseksi, jos samasta aiheesta ei vielä ole ketjua.

En diskussion över ett ämne förs under en och samma rubrik. Moderatorna kan vid behov ändra rubriker att motsvara ämnet bättre. Nya rubriker för nya ämnen kan öppnas av alla, om det inte redan finns en rubrik över samma ämne.


4 §
Kirjoitetuilta viesteiltä odotetaan jotain uutta sisältöä keskusteltavana olevaan aiheeseen. Mieti hetki ennen kuin painat submit-nappulaa: Onko viestissä jotain annettavaa ketjuun? Sisällöttömiin oneliner-viesteihin puututaan poistoin ja varoituksin.

Kommentarerna bör ha ny innehåll för diskussionen. Det är klokt att fundera om kommentaret har något nytt att ge för diskussionen. One-liners utan innehåll blir raderade med en varning som följd.


5 §
Keskustelu, palaute ja kritisointi on sallittua, jopa suotavaa, kunhan se tehdään asiallisesti ja rakentavasti, kunnioittavasti ja oma kanta perustellen. Hyvä muistisääntö on: Kuinka haluaisin että asia sanottaisiin minulle, jos olisin kritiikin kohteena? ja kirjoittaa kritiikki vasta sitten. Moderaattoreille voi aina laittaa yksityisviestiä samalla periaatteella.

Diskussion, feedback och kritik är tillåtet och även önskvärt, när det görs på ett sakligt och konstruktivt sätt, med respekt för andra och när motivering ges för egna åsikter. En god fråga varje deltagare bör fråga sig själv är: Om kritiken var riktad mot mig, hur skulle jag vilja läsa det? och endast efter det skriva sin kritik. Moderatorna kan alltid kontaktas privat med samma principer.


6 §
Viestien kieli- ja kirjoitusasun odotetaan olevan sellaista, että teksti on helposti luettavaa. Lauseiden aloittaminen ja erisnimien kirjoitus isolla kirjaimella, tarpeellisten välimerkkien käyttö sekä kappalejako ovat käytössä kaikilla kirjoittajilla. Täydellistä tekstiä ei keneltäkään edellytetä, mutta tekstin tulee olla helposti luettavaa.

Språket och stavningen förväntas vara sådant att texten är lätt att läsa. Meningarna och egennamn börjar med stora bokstäver, plus nödvändiga skiljetecken och åtminstone en enkel form av strukturering av textstycken används av alla deltagare. “Perfekta” texter krävs inte, men texterna skall vara lätta att läsa.


7 §
Henkilökohtaiset loukkaukset ja henkilöön/nimimerkkiin kohdistuvat hyökkäykset ovat rangaistavia.

Alla personliga förolämpningar och attacker mot personer/pseudonymer är straffbara.


8 §
Kaikki kirjoittajat noudattavat yleistä netikettiä ja hyvää makua. Kirosanojen käyttö viesteissä on ei ole sallittua edes naamioituina - kirjaimen vaihto symboliksi EI muuta asiaa. Tunnekuohussa kirjoittamista ei suositella turhien ylilyöntien välttämiseksi.

Alla deltagare följer allmän netikett och god smak. Svordomar används inte på forumet även om vissa bokstäver var bytta till symboler. Textskrivning under starka känslor uppmuntras ej för att undvika onödiga överdrivningar.


9 §
Huhuja käsiteltäessä tehdään selväksi onko kyse omista arvailuista ja toiveista vai todellisista tiedoista. Perättömien ja haitallisten huhujen levittämisestä seuraa pitkiä pelikieltoja. Ota yhteys moderaattoriin yksityisviestillä jos olet epävarma asiasta.

Gällande diskussioner om rykten bör alla deltagare göra ytterst klart om det går om egna spekuleringar/önskningar eller faktor. Spridandet av falska och skadliga rykten belönas med långa spelförbud. Kontakta moderatorn med ett privat meddelande om du är osäker.


10 §
Trollaaminen/flametus on kiellettyä. Muita kirjoittajia ei tahallaan provosoida.

Trollning och flaming âr förbjudna. Ingen provocerar andra deltagare på flit.


11 §
Toisen kirjoittajan nimimerkin ja hänen oikean nimensä yhdistäminen tai aiheeseen liittyvä vihjailu sekä arvuuttelu ovat poikkeuksetta äärimmäisen rangaistavia, ellei nimimerkki ole sitä itse vapaaehtoisesti julkisesti kertonut.

Insinuering eller gissning av en annan deltagares pseudonym/namn-kombination belönas med extra spelförbud, om nicken inte själv har publicerat det frivilligt.


12 §
Toisen kirjoittajan tekstin lainaamisen yhteydessä tekstin muuttaminen on kiellettyä. Lainaa oleellinen osa viestistä, tai esimerkiksi sen ensimmäiset sanat kolmen pisteen kera (…). Jos lainaat vain oleellisen osan, viestin ajatuksen tulee säilyä lyhennyksestä huolimatta. Lainatessasi älä lisää mitään omaa tekstiä lainaukseen.

Citering av en annan deltagares text bör göras utan förändringar till den ursprungliga texten. Citera den väsentliga delen, eller t.ex. de första orden följda av tre punkter (...). Citerar du endast en väsentlig del, bör det vara kärnan av den ursprungliga texten som du vill kommentera. Citerar du en text, inga egna tillägg till den ursprungliga texten är tillåtna.


13 §
Kaikenlainen mainostaminen, pl. Sport ja sen sidosryhmät, ja oman taloudellisen edun yms. tavoittelu on kiellettyä.

Alla former av reklam, med undantag för Sport och dess intressgrupper, och strävningar för eget ekonomiskt intresse är förbjudna.

14 §
Kaikki laissa kielletty toiminta ja siihen yllyttäminen tai kehottaminen on kiellettyä.

All verksamhet som är förbjuden enligt lag och anstiftan eller uppmaning till sådant är förbjudet.


15 §
Kullakin kirjoittajalla saa olla käytössään vain yksi nimimerkki. Mikäli kirjoittajan havaitaan käyttävän samanaikaisesti useita nimimerkkejä, tullaan hänen kaikki kirjoitusoikeutensa poistamaan.

Varje deltagare har rätt till endast en pseudonym. Om en deltagare upptäcks använda flera pseudonymer samtidigt, kommer alla dessa att raderas.


16 §
Tekijänoikeusrikkomukset ovat kiellettyjä.

Upphovsrättsliga kränkningar är förbjudna.


17 §
Älä lähde palstalla vänkäämään toisen kirjoittajan viesteistä, vaan raportoi ne moderaattoreille, jotka päättävät mahdollisista sanktioista. Jokainen itsemoderoi poikkeuksetta vain OMIA viestejään ennen submit-nappulan painamista. Muiden tekstien moderointiyrityksistä seuraa automaattisesti pelikieltoa.

Inga deltagare skriver allmänna kommentarer över regelföljning vad det gäller andra deltagarnas texter. De rapporteras utan undantag till moderatorn, som bestämmer över eventuella sanktioner. Varje deltagare självmodererar endast sina EGNA texter före submit-knappen. Alla försök till moderering av andra deltagares texter leder automatiskt till spelförbud.


18 §
Sportin foorumilla voi kirjoittaa jokaiseen ketjuun niin suomeksi kuin ruotsiksi. Jos tuntuu siltä, että itseään on helpompi ilmaista jommalla kummalla kielellä väärinkäsitysten välttämiseksi, on suositeltavaa käyttää itselleen vahvempaa/sujuvampaa kieltä. Moderaattorit auttavat mahdollisuuksien mukaan.

På Sport-forumet kan både finska och svenska användas i alla kedjor. Känns det att ett språk är lättare att använda så att eventuella missfôrstånd kan undvikas, uppmuntras alla att använda talet som känns starkare/mera flytande. Moderatorna hjälper i möjligaste mån.


19 §
Sopimattomat käyttäjätunnukset poistetaan. Kaikki foorumille kuulumattomat, rasistiset, loukkaavat ja herjaavat viestit poistetaan pysyvästi ne kirjoittaneen käyttäjätunnuksen kanssa.

Olämpliga användarnamn kommer att raderas. Alla obehöriga, rasistiska, stötande och förtalande texter raderas permanent tillsammans med användarnamnet som skrivit de.


20 §
Sportin foorumilla on valtakunnallisestikin poikkeuksellinen käytäntö, jossa kuka tahansa kirjoittaja voi henkilökohtaisesti istua virtuaaliseen kokoukseen seuran johdon kanssa sille osoitetussa ketjussa - Kysymyksiä seuran johdolle. Toiveena on, että johdolle esitettävät kysymykset ovat ytimekkäitä ja ennen kysymyksen esittämistä kaikki kirjoittajat tarkistavat onko samaan kysymykseen jo kenties vastattu aiemmin. Kyseinen ketju pidetään auki näitä kysymyksiä varten, eli sinne ei toivota ketjun mahdollisimman helpon luettavuuden vuoksi ylimääräistä tarinointia tai spekulointia.

Sport-forumet har en riksomfattande specialitet, som ger alla deltagare en möjlighet att personligen sätta sig ned för “ett virtuellt möte” med lagledningen i kedjan som adresserats till ämnet - Frågor till lagledningen. Det är önskvärt att alla frågor som ställs är kortfattade och att alla deltagare kontrollerar i förväg om den egna frågan har redan möjligen svarats tidigare. Kedjan hålls öppen för nya frågor, men meningen är inte att det förvandlas till en kedja med onödiga spekulationer eller berättelser. På detta vis kan kedjan läsas och svar till olika frågor finnas så lätt som möjligt.


21 §
Sportin foorumin tavoitteena on olla paras ja asiallisin jääkiekkoseuran ylläpitämä keskustelupalsta Suomessa. Kaikki kirjoittajat sitoutuvat automaattisesti rekisteröityessään samaan tavoitteeseen ja ohjeiden noudattamiseen. Tavoitetta vastaan toimivat poistetaan palstalta nopeasti varoitusten jälkeen.

Målsättningen âr att Sport-forumet blir det bästa forumet som uppbehålls av ett hockeylag i Finland. Alla deltagare åtar sig automatiskt samma mål och reglementering när de registrerar sig som användare. Alla användare som motsätter sig mot detta mål kommer att raderas snabbt efter förvarningar.


22 §
Moderaattorit päättävät harkintansa mukaan kaikkien sellaisten asioiden sallimisesta tai kieltämisestä, joita ei ole näissä säännöissä erikseen mainittu. Foorumin kommenteissa esiintyvät punaisella merkityt MODE Edit-osiot on kaikkien hyvä lukea ja sisäistää. Moderaattorin lähettämät yksityisviestit on hyvä lukea mahdollisimman nopeasti. Ota moderaattorin viesteistä nopeasti vaarin, äläkä vänkää saamistasi ohjeista, sillä siitä seuraa poikkeuksetta sanktioita.

Moderatorna bestämmer enligt sitt eget gottfinnande över tillåtelse/förbud av saker som inte speciellt nämns i reglerna. Läsningen av de röda texter som markerats med MODE Edit rekommenderas för alla deltagare. Den snabba läsningen av moderatorns privatmeddelanden rekommenderas för alla. Följ moderatorns rekommendationer snabbt och börja inte säga emot dom, ty det belönas med sanktioner illa kvikt.


23 §
Palstan ohjeita saattaa olla toisinaan tarvetta tarkistaa vastaamaan palstan tarpeita paremmin. Käy siksi säännöllisin väliajoin kertaamassa ja tarkistamassa nämä ohjeet.

Det är möjligt att forumets regler behöver justeras ibland för att bättre motsvara forumets behov. Alla deltagare uppmuntras regelmässigt att checka reglerna.


Tervetuloa Sportin keskustelupalstalle!

Välkommen till Sport-forumet!


Kaitsu - Kajen
Hyvistä häviäjistä ei tule koskaan voittajia.
prefixcaz
 
Viestit: 259
Liittynyt: 07 Elo 2005, 12:09
Paikkakunta: Potskilla Prysselin viäres Pelkias


Paluu Keskustelut - Diskussion

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 1 vierailijaa

cron